เผยเทรนด์ Digital Marketing 2021 จาก DAAT พบ E-Commerce และ Data โตต่อเนื่อง แบรนด์เน้นทำ Lead และ Conversion มากยิ่งขึ้น!

เทรนด์ Digital Marketing 2021

จากรายงานล่าสุดที่สมาคมโฆษณาดิจิตอล (ประเทศไทย) หรือ DAAT ร่วมกับบริษัท  Kantarได้เผยแพร่เป็นรายงานประจำปี 2020-2021 ชื่อว่า “Thailand Digital Advertising Spend 2020-2021” มีส่วนหนึ่งที่ทางสมาคมฯ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากนักการตลาดและนักโฆษณาในแวดวงโฆษณาดิจิตอลเกี่ยวกับเทรนด์ของการทำ Digital Marketing ในปี 2021 นี้ พบประเด็นที่น่าสนใจของสื่อ Digital ดังนี้

 

เทรนด์ Digital Marketing 2021

1. งบโฆษณา Digital จะถูกนำไปใช้บนวัตถุประสงค์ หรือ Objective ใดมากที่สุด?

จากภาพด้านบน ฝั่งขวา คือ การคาดการณ์สัดส่วนงบโฆษณาปี 2021 แบ่งตามวัตุประสงค์ของการทำโฆษณา พบว่า อันดับ 1 แนวโน้มเม็ดเงินโฆษณาคาดการณ์ว่าจะถูกใช้ไปกับวัตุประสงค์การสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) มากที่สุด อันดับ 2 คือ การทำ Lead Generation และ สร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) และ อันดับ 3 คือ การใช้เงินไปกับ E-Commerce และ การทำ PR

สรุปประเด็นที่น่าสนใจ: ข้อนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การสร้างการรับรู้แบรนด์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดในปีนี้ แต่ในทางเดียวกันก็ต้องทำแคมเปญประเภท Lead Generation เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์ Insight ในการทำแคมเปญการตลาดและแคมเปญโฆษณา รวมไปถึงยังต้องสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์และลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

 

เทรนด์ Digital Marketing 2021

2. แนวโน้มของการทำแคมเปญ Lead Generation และ Conversion จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สรุปประเด็นที่น่าสนใจของข้อนี้

 • หลัก ๆ แล้วข้อนี้นักการตลาดส่วนใหญ่ต่างเชื่อว่า การทำแคมเปญการตลาดและโฆษณาในปัจจุบันนั้น ไม่ได้เน้นการเข้าถึง หรือ Reach เท่ากับในอดีต แต่จะเป็นการเน้นในเรื่องของ “ผลลัพธ์” มากกว่า เช่น เน้นการสร้าง Lead Generation และ เน้นทำ Conversion ให้ลูกค้าซื้อสินค้าเพื่อสร้างยอดขายมากกว่า
 • “Data มีค่าดั่งทองคำ” เพราะมองว่าการนำ Data มาวิเคราะห์อย่างถูกจุดจะช่วยให้นักการตลาดส่ง Message ที่ต้องการจะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ บนช่องทางที่ถูกต้อง และในเวลาที่เหมาะสม
 • งบประมาณการตลาด จะถูกจัดสรรไปกับการทำแคมเปญประเภท Lead และ Conversion เพื่อเน้นเก็บข้อมูลลูกค้าและสร้างยอดขายให้มากขึ้น
 •  

3. “E-Commerce” คือเทรนด์หลักของการทำการตลาดปี 2021

สรุปประเด็นที่น่าสนใจของข้อนี้

 • แต่ละธุรกิจเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับ E-Commerce มากยิ่งขึ้นเพราะเห็นแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทาง E-Commerce เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • โดยที่แต่ละแบรนด์จะเน้นสร้างแพลต์ฟอร์ม E-Commerce ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ E-Commerce ที่สามารถขายสินค้าและปิดการขายได้เลย หรือจะเป็นการกระโดดเข้าไปสร้าง Official Store บนแพลต์ฟอร์ม E-Marketplace อย่าง Shopee และ Lazada หรือแม้กระทั่งสร้างการขายบน Social Commerce ของตัวเอง เป็นต้น ทั้งหมดนี้จะทำในรูปแบบ Omni-Channel ที่เชื่อมร้านค้าบนโลกออนไลน์เข้ากับร้านค้าออฟไลน์

 

เทรนด์ Digital Marketing 2021

4. Data และ Innovation Technology คือทักษะความรู้ที่ทั้งฝั่งนักการตลาดและฝั่งคนเอเจนซี่เชื่อว่าต้องพัฒนาให้มากขึ้น

สรุปประเด็นที่น่าสนใจของข้อนี้

 • สิ่งที่ฝั่งนักการตลาดและฝั่งเอเจนซี่โฆษณาเห็นร่วมกันมากที่สุดก็คือ การมองว่า Data และ Innovation คือทักษะสำคัญที่ต้องพัฒนาและเรียนรู้มากที่สุด
 • รองลงมาคือเรื่องของการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน Digital Media และ ด้าน Creative ที่ทั้งสองฝั่งคิดว่าเป็นความเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 

เทรนด์ Digital Marketing 2021

5. Youtube และ Facebook ยังคงเป็นสื่อหลัก ควบคู่กับการใช้ Line และ E-Commerce Marketplace

 สรุปประเด็นที่น่าสนใจของข้อนี้

 • ฝั่งเอเจนซี่โฆษณามองว่า การโฆษณาบน Youtube และ Facebook ยังคงต้องใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารมากเป็นอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ
 • ในส่วนของ Line และ E-Commerce ก็ยังเป็นแพลต์ฟอร์มที่สามารถจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เช่นกัน โดยมีแนวโน้มโตอย่างต่อเนื่อง

 

เทรนด์ Digital Marketing 2021

6. “ความหลากหลายของการใช้ Digital Marketing” คือเทรนด์ Digital Marketing ในปี 2021

 สรุปประเด็นที่น่าสนใจของข้อนี้

 • ภาพรวมของเทรนด์ Digital Marketing ในปี 2021 ให้หลากหลายมากที่สุด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคและเป็นการเชื่อมแบรนด์กับผู้บริโภคให้ใกล้ชิดกันมากที่สุด
 • โดยมีการใช้งาน AI เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดรูปแบบต่าง ๆ
 • เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัว ซึ่งอาจจะต้องเจอสถานการณ์ Lockdown ได้ทุกเมื่อง ดันั้น การใช้งานเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) เพื่อช่วยสร้างร้านค้าเสมือนจริงให้กับลูกค้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นักการตลาดควรทดลองนำมาใช้ทำการตลาเ
 • แพลต์ฟอร์มพวก Music Streaming และ Content Platform หรือที่เรียกว่า OTT (Over the Top) เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เติบโตไวมากในไทย ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสของนักการตลาดในการนำแบรนด์เข้าไปอยู่บนแพลต์ฟอร์มนี้ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายต่อไป